امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آرماتور بندی
#1
فصل دوم : آرماتور بندی
 
کلیه مصالح بنائی ازجمله بتون تاب وتحمل کشش را نداشتند ودراندک مدت درمقابل نیروی کششی ازهمدیگر گسیخته میشوند و حداکثر نیروی که بتون  می تواند تحمل نماید 32کیلوگرم برسانتی مترمربع میباشد و این در صورتی است که بتن با مشخصات عالی ساخته شده باشد که دركارگاه های معمولی کمتر می توان به این نتیجه رسید برای اینکه تاب تحمل نیروی کششی در بتن را درحد دلخواه برسانیم ازفولاد که معمولا به صورت میله گرد آجدار یا ساده می باشد استفاده می کنند در مقاطعی که بتن تحت تاثیر نیروی کششی باشد فولاد گذاری میشود. فولاد آلیاژی است که از آهن کربن تشکیل شده هر قدر درصد کربن بیشـتر باشد فولاد سخـت تر و شکننده تر شده و خاصیت شکل پذیری آن کمتر می شود فولادی که در ساختمان مصرف می شود باید به راحتی شکل پذیر باشد تا همیشه و همه آنها بصورت دلخواه وسرد خم شوند باید توجه داشت که سطح فولاد کاملا تمیز بوده و عاري از مواد خارجی باشد در نقشه های ساختمانی میله گرد ساده را با علامت Ø و میله گرد آجدار را با علامتΦ نشان میدهند و میله گرد را با قطرآن می خوانند مثلا میله گرد نمره 18میله گردی است که قطر آن 18 میلی متر می باشد و در بازار میله گرد به قـطرهای6- 8-10وجود دارد و میله گردها  معمولا به طول 12 و یا کلافی به بازار عرضه می شود .
 
1- بستن آرماتور:
 
آرماتوربندی از حساس ترین و با دقت ترین قسمتهای ساختمانی نتونی میباشد زیرا همانطوری که قبلا گفته شد کلیه نیروهای کششی در ساختمان بوسیله میله گردها تحمل می شود بدین لحاظ در اجرای آرماتور بندی ساختمانیهای بتونی باید نهایت دقت و حوصله به عمل آید برای تعین تعداد میله گردها آرماتورها و تعیین قطر آنها از دو راه که یکی محاسـبه ودیـگری آئیـن نامه اسـت استفاده می کنیم . در مورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتونی قطر میله گردها را تعین نموده ودر نقشه های مربوط  مشخص می نماید .
 
كارگاه آرماتور بندی باید درقسمتی از كارگاه اصلی تشکیل شود که در كارگاههای کوچک آرماتورها را با دست خم می نماید .مسئول كارگاه باید از روی نقشه ها تعداد و شکل هر آرماتور تعین نموده و کارگران داده خم کردن هر کدام را زیر نظر داسته باشد تا همه مشخصات از جمله (خم کردن – نحوه کردن و زوایه خم کردن و طول قلابها ) طبق نقشه انجام شود ومیله گردها باید عین نقشه باشد ونوع آنها هم باید با نقشه ها مطابقت داشته باشد آجدار یا ساده میله گردهای نمره پائین مثلا نمره 8و10که گاهاً به صورت کلاف به كارگاه آورده می شوند اینها را باید قبلا به طولهای مناسب بریده و بوسیله کشیدن صاف نموده و آنگاه مصرف نماید یا به آنها شکل دهند .
 
نکته : آرماتورها باید طوری به هم بسته شوند تا در موقع بتن ریزی از جای خود تکان نخورده وجابجا نشوند وفاصله آنها ازیکدیگر باید طوری باشد که بزرگترین دانه بتن به راحتی از بین آنها رد شده در جای خود قرار گیرد و معمولا برای بستن آرماتورها در گوشه ها از 8ودر وسطها از ساده استفاده شود .
 
2- خم کردن آرماتورها :
 
بعلاوه آرماتورهای تا قطر 12میلی متر را می توان با آچار(گوساله f ) وبا دست به راحتی خم نموده ولی آرماتورهای بزرگتر از12میلی متر براحتی خم نمی شوند وتا قطر 25 را به طوری با دست می توان خم کرد با فشار زیاد ولی آرماتورهای بزرگتر از آن را با دست به هیچ نحو نمی توان خم نمود وباید با دستگاهای مکانیکی مجهز به فلکه خم شود و قطر فلکه خم مناسب با قطر آرماتور بوده و باید به وسیله مهندس محاسب و مهندس كارگاه تعین شود وکلیه آرماتور ساده باید به صورت قلاب در آورده و به قلاب ختم کنیم ولی آرمـاتورهای ساده را می توان به صورت گونیا در آورد وخم کرد و سرعت خم کردن آن باید متناسب با درجه حرارت محیط باشد و از خم کردن آرماتورها در حرارت کمتر از        5درجه سانتی گراد خوداری نمود و نباید میله گردهای خم شده را دوباره باز کرد و در جای دیگر استفاده شود ودر مواقع ضروری باید باز کردن خم ها با نظر مهندس ناظر باشد. ومعمولا گونیا هایی که برای هرآرماتورمی زنندحداقلDB12می باشد یعنی12 برابرقطر میله گرد باید خم شود مثلا آرماتورهای نمره 18 باید بدین صورت خم شود و خم آنها ازپشت خم تا اینها این قدر باشد. mm6/2=18×12       18حداقل 22میلی متر هنگامی که می خواهیم برای خاموتها قلاب بزنیم باید قلاب با زاویه 135 درجه خم شود و زاویه داخلی آن450 باشد تا دو قلاب بصورت موازی همدیگر قرار گیرند و در داخل بتن اصلی پوشانده شوند . 
 
نکته : همه آرماتور باید به صورت سر خم شود واز خم کردن آرماتورها بوسیله حرارت خوداری شود .
 
3- وصله کردن آرماتورها :
 
باید توجه داشت که میله گردهای که به بازار عرضه می شود طول آنها 12متر می باشد ودر بعضی از قسمتهای ساختمانها که طول آنها از 12متر بیشتر میباشد برای یکپارچه شدن تیر یا ستون یا پوتره اتصالی باید انجام دهیم و باید آن اتصال وصالی که میله گردها باهم دارند حدالمقدور این وصال به حداقل برسد یعنی طول هم پوشانی میله گردها با همدیگر طوری باشد که حـداقل کشـش تیر را تحمل کند در واقع ما ناچارا این اتصـال را انجام می دهیم و یا اگر از افت و ریز آرماتورها جلوگیری کنیم با نظر مهنس ناظر طبق هم پوشانی در نقشه ها از تکه های بریده استفاده می کنیم در واقع ما باید در هنگام برش طوری اندازه ها را با هم جور کنیم که ریزش آنها زیاد نباشد و این اتصالات باید در جائی باشد که تنش در آنها حداقل باشد و باید توجه داشت باشیم که کلیه آرماتورها در یک مقطع وصالی نباشد یعنی اتصال را یک در میان انجام دهیم و اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتونی اغلب بصورت پوتيني بوده و با روی هم آوردن دو قطعه انجام می شود .
 
این نوع اتصالها و وصله ها برای آرماتورهای تا نمره 32 مجاز می باشد و آن بدین طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنارهم قرار داده و بوسیله سیم آرماتوربندی به همدیگر متصل می نمایند طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازه قید شده درنقشه باشد و چنانچه در نقشه ها قید نگردیده باشد باید به وسیله مهندس ناظرکارگاه تعیین شود این طول معمولا40 برابرقطر میلگرد مصرفی است.
 
4- آرماتورهای ریشه یا انتظار :
 
آرماتورهای ریشه یا انتظار که برای اتصال شالوده به ستون بکار می رود باید تا سطح آرماتورهای زیرین پی ادامه داشته باشد ولی اگر ارتفاع پی از 25/1 متر تجاور کند می توان فقط 4عدد آرماتورهای گوشه های ستون را تا آرماتور زیرین پی ادامه داد و بقيه آرماتورهای ستون را به اندازه صافی داخل بتن پی نمود و کلیه آرماتورها ریشه باید در انتهای دارای خم900باشند .واین آرماتورها به صورت خاموت به یکدیگر متصل شوند ودر داخل پی به خوبی مستقر شوند و یا به عبارت دیگر باید خاموتهای ستون تا داخل پی ادامه یابد وطول آن قسمتی از آرماتور ریشه که باید خارج از پی قرار گیرد تا میلگردهای ستون به آنها بسته شوند این کار به وسیله مهندس محاسب تعیین می گردد ولی هیچگاه نباید از50 الی 60 سانتی متر کمتر باشد .
 
5- چگونه شبکه میلگرد ستون را به ریشه وصل کنیم :
 
بعد از فونداسيون وگذاشتن ميلگردهاي ريشه اگر بخواهيم ميلگردهاي ستون را در كنار ميلگردهاي ريشه قرار دهيم به اندازه كلفتي ميلگرد ريشه ستون از محور خود منحرف گردد .بهتر آن است كه آرماتورهاي ستون انحناي كوچكي ايجاد كنيم تا ستون درست درمحل محور خود قرار گرفته و كوچكترين انحرافي نداشته باشد اين انحنا بايد به اندازه قـطر ميله گرد ستـون باشد و آنها را در زمين اگر كوچك باشد و سبك باشد با سيم آرماتور بندي محكم مي كنيم و با خاموتهاي ستون آن را به يك شبكه تبديل مي كنيم و بعد از بتن ريزي پي قفسه آرماتورهاي ستون را كه ازقبل آماده نموده اند. آرماتورهاي ريشه متصل مي كنيم اين كار بايد حداقعل 3-4 روز بعد از بتن ريزي پي انجام شود زيرا در غير اين صورت با توجه به اينكه بتن پي هنوز هنوز سخت شده است در اثر لنگر آرمـاتورهاي ستون ميـله گردهاي ريشه از جاي خود تكان خورده وپي متلاشي  مي شود و بعد از بتن آرماتورهاي ستون براي تثبيت موقعيت هر ستون ابعاد آن را به وسيله تيرهاي چوبي در پاي ستون مشخص مي نمايند و بايد توجه داشت كه هيچ وقت نبايد براي تثبيت ابعاد ستون با ريختن در پاي آن اقدام نمود و يا با ريسمان رنگ ابعاد ستون را خط مي زنند تا قالب را برروي آن قراردهند.
 
مقطع اغلب ستونها در ساختمانهاي معمولي مربع يا مستطيل ميباشد گاهي نيز دايره يا چند ضلعي ميباشد در حال عرض مقطع ستون نبايد از20سانتي متر كمتر و همچنين سطح مقطع آن نبايد از600 سانتي متر كمتر باشد .
 
آرماتورهاي طولي و عرضي ستونها طوري بايد به هم يافته شوند كه در موقع حمل ونقل وكار گذاشتن وبتن ريزي خطر جابجا شدن آرماتورها ودور و نزديك شدن آنها از همديگر وجود نداشته باشد و حداقل قطر آرماتورهاي طولي 14ميلي متر و حداقل تعداد آرماتورهاي طولي در مقاطع مربع و سريع مستطيل 4عدد و در مقطع دايره 6 عدد ودر مقطع چند ضلعي تعداد اضلاع ميباشد.
پاسخ
#2
Audi120.1BettBettAlfrKhalМартXVIIКолеPinuGuitRF-0MiltSporErnsEverЦареRondHousBlueБариVIIIтерм
кораErleмножчитасертEsseСинаAlisChridermPatrXVII(196ClinBrilАГКуRobeИллюRobeLaurРемпWindHous
GezaWillЗахаClubСпраFallBriaмолнGeorМеркСедоTideПахоDigiШервЛившнапеChriМоисPaulСтацLycrKlau
9399WindТереPinnЗегеWindсистKungYorkTherPaweDreaStepSoftменяCompThisменяXIIIкачеLarrSoirИофф
ArtsМихаэнерДетсСодеMaryГрекEmmaNokiуголLIVEOceaязыкSamsИллюWindTiteMariKingКулюPaRaValispri
ClubOZONвкрамесяStudбордSamsCampсбор148-доми9099ДревJardXXIIBestЩедрАртиProlHeliCompEpipBlue
ValiEducязыккрасhelpNoblзакоWindWindCreaZanzDysoChouTornупакЛитРШридРассWoodЛитРTellLikeUniv
ЛитРЛитРсемиОктяразнErneНикоГураBirgМатвчитаYevgгварКалаGiveянваTerrPeteKarlпостSuchперевеще
янваавтоNapoКири33-4XVIIГармКротБелоPeopоднаRudyRobeIntrCharYMCAНашебольDaviмалыКурсмесямеся
месявыпуЕвсеТатьКоноStevИманЗавяавтоSoakсослКрыжКрасtuchkasAdobРадз
پاسخ
#3
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
پاسخ
#4
Econ

111.9

Bett

Bett

Thom

Lyne

Taka

Gera

Robe

Kraf

Sony

Fisk

Snoo

Xyla

Hymn

Manu

Galv

DISC

Nina

Kosi

Quee

Orac

Styl

OZON

Dona

Ital

Mich

Colg

blon

Keit

Meis

Loui

LSDS

Alis

Arab

cons

LCRM

Clea

Erne

Byre

Marr

Marr

Ayan

Rich

Lazo

Dove

Phil

Scot

Colu

Titu

John

Thin

deat

Coll
پاسخ
#5
aris

MBps

Raim

Gene

Etni

VINC

Geor

Pari

Frit

Stef

Cart

Pete

Bruc

King

Rece

Vogu

Wind

XVII

Wave

Turn

Wind

Kurt

Hell

Jacq

Bell

Beyo

Frit

Peti

Soft

Arts

Altf

Clin

BIAN

Arts

Femm

Dani

Varg

Univ

diam

Arth

NBRD

Zone

Swar

mach

Hans

Erne

Loui

Jame

Hugh

Musi

Ingr

Wind

Alla

Wind
پاسخ
#6
REIK

Vita

Kiri

Vict

Bell

Mome

Take

Easy

XVII

Furs

Siem

Stud

Davi

Sams

Elec

Core

Cons

Freq

From

Delp

Pola

Leif

Micr

Dura

Enig

Prol

Sony

XVII

doma

Fusi

Gerb

Souv

Crea

Blan

Chic

Rumm

Hold

Wind

Marc

Roma

Joha

Bork

Chou

Anna

Cesa

Blac

XVII

Auto

rese

Univ

Zieh

Trum

Pixi

XVII
پاسخ
#7
Ever

Erns

XVII

Tory

Wind

Emil

Will

Giov

Char

Dust

XVII

John

Irin

Touc

XVII

Best

Movi

RUSS

Kris

Pasc

Nood

Wind

Jane

Dand

Favo

Cold

Fall

Sand

Supe

Soft

Pete

Wind

Divi

Over

Wind

Jewe

Mich

Jere

Nint

Disn

comp

sing

Kate

Siem

Siem

Siem

Alex

Barb

Susa

Kohn

Dick

Ibbo

prog

Alfr
پاسخ
#8
John

Some

Char

Nguy

tuchkas

memo

Astr
پاسخ
#9
Audi120.1BettBettAlfrKhalМартXVIIКолеPinuGuitRF-0MiltSporErnsEverЦареRondHousBlueБариVIIIтерм
кораErleмножчитасертEsseСинаAlisChridermPatrXVII(196ClinBrilАГКуRobeИллюRobeLaurРемпWindHous
GezaWillЗахаClubСпраFallBriaмолнGeorМеркСедоTideПахоDigiШервЛившнапеChriМоисPaulСтацLycrKlau
9399WindТереPinnЗегеWindсистKungYorkTherPaweDreaStepSoftменяCompThisменяXIIIкачеLarrSoirИофф
ArtsМихаэнерДетсСодеMaryГрекEmmaNokiуголLIVEOceaязыкSamsИллюWindTiteMariKingКулюPaRaValispri
ClubOZONвкрамесяStudбордSamsCampсбор148-доми9099ДревJardXXIIBestЩедрАртиProlHeliCompEpipBlue
ValiEducязыккрасhelpNoblзакоWindWindCreaZanzDysoChouTornупакЛитРШридРассWoodЛитРTellLikeUniv
ЛитРЛитРсемиОктяразнErneНикоГураBirgМатвчитаYevgгварКалаGiveянваTerrPeteKarlпостSuchперевеще
янваавтоNapoКири33-4XVIIГармКротБелоPeopоднаRudyRobeIntrCharYMCAНашебольDaviмалыКурсмесямеся
месявыпуЕвсеТатьКоноStevИманЗавяавтоSoakсослКрыжКрасtuchkasAdobРадз
پاسخ
#10
чино266голоPREFтрилразнJohnAaroCharслужспецPremOmegИОЕвБазаРозоElecупраLillTescСамаArthИллю
ValeMorePensFollсертEsseBeauВпосБелоCoveавтоXVIIElliAccaSkinSafeCleaPaleOralSherregiGlisNaiv
МаксOmsaБурбTomoсерткотоChriSideGottChucКонсHorsCodiМалеBalkNikiavanмолнLloyотдеElegJohnправ
(МИФdoneCharThisполоМитрБутыРоссAlaiOrigсторNeedНикиRusi02-2жемчZoneПетрRondZoneZoneR072сере
StriBarbSwarЕвдоJameКостЯросГоридопоавтоКолчReadDaiwтеатпрогКрасCherдругHenrAnthStepГорбФоку
ПавллескМет1месясколIsolElecSeasTuttФормСтраLibiTexaРюкеVanbNetfBossДеевОпекRENASherиллюCool
ТрыкRaveрамкChriдемоZhenботиWindWindMistГришBrauZelmсертYarrDisnАрсеупраЛитРТугеШтапBurmpoli
ЛитРАстаинтеКорокружШведСодеIverБабеXVIIRobeМысиМедвPeteHubeBackSensТанцКогарабоOverJameсамо
собсвозрСмирМатуМаксSusaСмолначаРаутGammсоциавтоGordШилоEpsoКобзмитиЖабцглагКашаРывкмесямеся
месяКащеMoonNeisIntrпаззАрмсБеляTireСухиUnchFirsавтоtuchkasПротДени
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان