انجمن ساختمان و سازه ها و تیرچه

نسخه‌ی کامل: مقایسه تیرچه پیش تنیده با تیرچه کرمیت و تیرچه خرپائی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
صفحات: 1 2 3
بالغ بر 30 سال است که تیرچه و بلوک در کشور ما در حال استفادع است
 به دلیل اجرای به صرفه که این نوع سقف دارا می باشد استفاده از تیرچه رو به افزایش می باشد.
در بین تیرچه های موجود در بازار از قبیل تیرچه کرومیت ، تیرچه فندوله ، انواع تیرچه های خرپایی ، تیرچه پیش تنیده نیز با استفاده از فناوری روز آلمان به روی سقف های تیرچه بلوک راه پیدا کرده است.
استفاده از تیرچه پیش تنیده در مقایسه با استفاده از تیرچه کرومیت دارای مزایای بسیاری می باشد. از جمله مزایای قابل توجه تیرچه پیش تنیده قیمت بسیار پایین تر نسبت به تیرچه کرومیت در حدود ۵۰ درصد می باشد.
از نظر مقاومتی تقریبا هر دو مقاومت یکسانی دارند. تیرچه کرومیت را بدون جک در زیر تیرچه ها اجرا میکنند ، تیرچه پیش تنیده نیز به همین شکل و با این تفاوت که در تیرچه پیش تنیده جک ها فقط در زیر قالب میلگرد ها ی برشی (تای بیم) قرار میگیرد. به دلیل اینکه تیرچه پیش تنیده کاملا بتنی بوده و جان آن توسط بتن از قبل درکارخانه آماده شده است ، در بتن ریزی سقف نیز صرفه جویی می شود.
از نظر اجرئی تیرچه پیش تنیده همانند تیرچه های خرپائی اجرا می شود.با این تفاوت که میلگرد های ممان منفی حذف می شود و طبق استاندارد از هر طرف تیرچه به اندازه ۱۵ سانتی متر داخل تیر اصلی قرار میگیرد.
با استفاده از تیرچه پیش تنیده نه تنها میتوان کیفیت در مقاومت سازه را بالا برد بلکه میتوان هزینه های خرید و اجرا را نیز به صورت چشمگیری پایین آورد .
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт
صفحات: 1 2 3